Koute Radyo Atlantik an dirèk
Radyo Atlantik, 92.5 fm, nan Winamp Radyo Atlantik, 92.5 fm, nan WinampRadyo Atlantik, 92.5 fm, nan Winamp

Koute nou ak Winamp! (Rekòmande)

 
Ta l´ap ta! Vin bay opinyon´w...
 
Rechèch Atlantik
"Sonje! pou´w kapab fè yon pi bon rechèch ou dwe mete aksan yo nan lè yo"
Egzanp:
Objektif Sefòm, Elifèn Kadè, Dispansè doktè polikap, 102 bòt-pipòl, Renmèd fèy kont dyare, Ijyèn dlo, Envèstiti katèl kazèk M.R.A, etsetera...
Chèche sou AtlantikHaiti:
Tout mo
Nenpòt mo
Fraz egzat
 
Ribrik Sante!

Amenore
Gen divès sikonstans ki ka lakòz yon fanm gen amenore, kivledi l pa gen règ. Pa egzanp, fanm lan ka ansent, ou byen l ponkò rive nan laj pibète, kivledi, laj pou l gen règ...
»» kontinye...
.........................................................................
Maladi Sifilis
Maladi Sifilis se yon maladi atrapan,se yon enfeksyon nou pi souvan jwenn nan sèks ki te trape mikwòb maladi a.
»» Kontinye...
.........................................................................
Zèbavè
Tout pati nan plant la bay yon sik ki gen odè fò, yon ti jan santi bon, odè sik sa ki soti nan plant la lè w kase l, li gen pwopriyete  chase ensèkt.
»» kontinye...

 
Piblisite
 
 

Nouvèl Ayiti nan lang kreyòl: ,

Nasyonal

Ayiti, jedi 27 dawou 2009

8 LANE EGZISTANS MOUVMAN REVOLISYONÈ AYISYEN (M.R.A.)

21-22 dawou 2001, militan pwogresis nan plizyè depatman peyi a, te òganize yon kongrè politik nan lokalite katyemoren, nan depatman nò peyi dayiti, ki abouti ak kreyasyon M.R.A., MOUVMAN REVOLISYONÈ AYISYEN, ki pran  nesans ak objèktif prensipal silayo:

1 Defann tè ak eritaj zansèt nou yo

2-Travay pou fè rèspèkte prensip inivèsèl dwa moun

3-Fè pwomosyon pou tout kalite pwodiksyon nasyonal nan peyi dayiti

»» kontinye...

Ayiti, jedi 27 dawou 2009

DEKLARASYON ASOSYASYON FANM GALMAN (A.F.G.)    NAN OKAZYON UITYÈM ANIVÈSÈ M.R.A.

Nan tout faktori, anndan izin soutretans nan peyi dayiti, genyen plis fanm pase gason, savledi gen plis fanm ouvriye pase gason. Chèf gouvènman peyi dayiti jodi 22 dawou 2009 la, se yon fanm….

»» kontinye...
Ayiti, dimanch 26 jiyè 2009

SEFÒM, SEKSYON FÒMASYON NAN DISPANSÈ DOKTÈ W. POLIKAP: delivre 647 sètifika travayè sante…nan dat 26 jiyè 2009

SEFÒM, SEKSYON FÒMASYON NAN DISPANSÈ DOKTÈ W. POLIKAP, se yon òganizasyon travayè sante k ap fè fòmasyon paramedikal gratis denpi lane 1994 nan peyi dayiti. Patisipan nan SEFÒM aprann anpil renmèd fèy, medsin tradisyonèl. Tout moun, san distenksyon, envite vin ranmase konesans medikal sou tout maladi ak lòt pwoblèm nou pi souvan rankontre nan kominote a

»» kontinye

Ayiti, jedi 18 jen 2009

POZISYON MOUVMAN REVOLISYONÈ AYISYEN (M.R.A.) SOU KESYON SALÈ MINIMÒM LAN

18 jen 2009

Gouvènman restavèk ayisyen an, ki gen nan tèt li yon pope boure, Rene Gasya Preval, ak yon kòlonn maryonèt kolaboratè fòs okipasyon an, ki bay tèt yo pote tit minis okipasyon, ap jwe tout jwèt pou detounen atansyon popilasyon an sou veritab pwoblèm peyi a, ki se okipasyon teritwa nasyonal la ak yon fòs etranje, k ap imilye, sazinen  sitwayen ayisyen.

»» kontinye...
Ayiti,vandredi 29 me 2009

OMAJ POU PÈ JERA JANJIS

Direksyon Mouvman Revolisyonè Ayisyen (M.R.A.), nan non tout militan M.R.A., transmèt senpati l bay zanmi ak fanmiy pè Jera Janjis ki tonbe pandan sazinè ap panpannen.

Travay pè Jera Janjis te akonpli nan dyaspora  a ak nan peyi dayiti pa gen pri. Sepandan,

»» kontinye...

Ayiti, lendi 18 me 2009

SELEBRASYON ANIVÈSÈ KREYASYON DRAPO PEYI DAYITI SOU OKIPASYON

Se pa pou sa nou wè jodi a, Papa Jan-Jak Desalin te fè 18 me 1803, 18 novanm 1803 ak premye janvye 1804. Ideyal ou byen rèv 18 me, 18 novanm 1803 ak premye janvye 1804 la, se kreyasyon yon nanchon ayisyen, kote tout pitit tè a, ak silayo ki ta chwazi vin tounen ayisyen, dwe jwenn yon ti bout tè ki rele yo jantimèt, jantimètrès,

»» kontinye...

Ayiti, vandredi 01 me 2009

DEKLARASYON POLITIK MOUVMAN REVOLISYONÈ AYISYEN ( M.R.A.) NAN OKAZYON SELEBRASYON JOUNEN AGRILKILTI, JOUNEN OUVRIYE AK PEYIZAN
Ayiti, premye Me 2009

Nan okazyon gran rasanbleman premye me 2009 la nan mòn biklè, limonad, militan M.R.A.  ap pwofite raple yon pati nan  revandikasyon nou, yon pati nan revandikasyon popilasyon an, nan moman kote peyi a okipe ak blan, ak yon gouvènman ayisyen ki pa manifèste okenn sousi anfavè diyite pèp ayisyen an….

»»kontinye...

Ayiti, lendi 27 avril 2009

Senatè ayisyen yo pa deside valide pouvwa palmantè “tayo grate” selèksyon 19 avril 2009 yo

Nan dat 18 janvye 1993, nan okazyon elèksyon  pasyèl, plizyè asayan te patisipe nan maskarad elèktoral nan peryòd koudeta sanglan 29-30 septanm 1991 lan. Yo te rele palmantè sayo “Kò etranje”. Yo pat janm jwenn posiblite rantre anndan palman an, pou yo syeje ak lejitimite,

» kontinye...
Ayiti, dimanch 26 avril 2009

GRAN RASANBLEMAN  MOUVMAN REVOLISYONÈ AYISYEN (M.R.A.) NAN LIMONAD PREMYE ME 2009

Nan okazyon selebrasyon jounen agrikilti ak jounen peyizan, MOUVMAN REVOLISYONÈ AYISYEN (M.R.A.) ap òganize yon gran rasanbleman nan Mòn Biklè,

» kontinye...
Ayiti, dimanch 26 avril 2009

Selèksyon 19 avril kontèste atravè tout teritwa repiblik dayiti

Nan vil Okap kandida Fizyon an Mari Jislèn Monpremye ak kandida OPL la Chal Eliska te okipe pou  yon ti bout tan vandredi 24 avril 2009 la biwo elektoral depatman (BED) Nò a.  2 kandida san koutcha sa yo te vle tanmen yon grèv grangou nan BED la

»» kontinye...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
AtlantikHaiti Mail!
Login dirèkteman : Login Webmail
Login
Email:
Kòd sekrè:
 
»»
Kreye yon kont GRATIS!
Pwofite 5GB espas estokaj
Aktivasyon: 15-30 minit!
 
Ekstra
 
Moso listwa Dayiti
 
   
 
Kantite vizit, depi 10 mas 2007 : 
 
Akèy | Nouvèl | Sante | Politik | Sosyete | Pwogramasyon | Istwa Dayiti | Kontakte Nou | Apwopo de Nou | Copyright © 2008 Radio Atlantik. All rights reserved.
 
   
Designed by the PROFESSIONAL Web Hosting Services in Haiti : www.sitegenial.com